Nieuws

Succesvolle ISO 9001-certificering voor Trident Archeologie

Succesvolle ISO 9001-certificering voor Trident Archeologie

Klanttevredenheid, klantgerichtheid, efficiëntie en flexibiliteit zijn voor ons fundamentele principes om onze klanten zo goed mogelijk te ondersteunen in behoud van historische waarde in de omgeving.

Wij zijn dan ook verheugd dat onze inzet nu door de BSI-groep is erkend met de certificering van ons kwaliteitsmanagementsysteem volgens ISO 9001:2015 (Certificaat nr. FS 606559).

Het kwaliteitsmanagementsysteem van onze groep van bedrijven richt zich op de planning, productie en levering van onze diensten en legt onze bedrijfsprocessen vast. Dit zorgt ervoor dat we beter in staat zijn om te voldoen aan de eisen en verwachtingen van onze klanten, terwijl we tegelijkertijd bedrijfsmanagement verbeteren.

Het is ons doel om onze klanten kwalitatieve erfgoedadvies en -diensten aan te bieden die voldoen aan hun behoeften en verwachtingen op vlak van kwaliteit.

Wij streven ernaar om professionalisme, integriteit en zorgvuldigheid te betrachten in onze relaties, zowel intern met ons personeel als extern met klanten, professionele partners, onderaannemers en leveranciers.

Wij zijn verheugd dat wij deze kernwaarden nu kunnen borgen via onze ISO 9001-certificering.