Planning & Advies

Aanpak op maat voor elke locatie

De historische omgeving kan ontwikkelingsplannen aanzienlijk hinderen. Door mogelijke beperkingen in een vroeg stadium te identificeren kunnen vertragingen en onvoorziene kosten tot een minimum worden beperkt.

Wij kunnen u helpen te voldoen aan planningsvoorwaarden met betrekking tot cultureel erfgoed om uw ontwikkelingen op tijd en binnen het budget op te leveren. Met de nadruk op doelgerichte en proportionele oplossingen kunnen we van dienst zijn in alle fasen van uw planningsproces.

Ons adviesteam biedt deskundig advies en ondersteuning, vanaf de ontwerpfase tot en met de oplevering. Van een enkele survey tot een grootschalig infrastructuurproject kunnen wij u inzicht geven in wat u waarschijnlijk te wachten staat op vlak van erfgoedplichten en u bijstaan in het hele proces.

Erfgoedadvies

Wanneer is inwinning van erfgoedadvies op zijn plaats?

De historische omgeving is van grote invloed op de planning. Trident biedt een breed pakket aan erfgoedgerelateerde ondersteuning, waaronder het betrekken van belanghebbenden, onderzoek en het opstellen van documentatie ter ondersteuning van vergunningsaanvragen.

Wanneer is inwinning van erfgoedadvies op zijn plaats?

De historische omgeving is van grote invloed op de planning. Trident biedt een breed pakket aan erfgoedgerelateerde ondersteuning, waaronder het betrekken van belanghebbenden, onderzoek en het opstellen van documentatie ter ondersteuning van vergunningsaanvragen.

Regelgeving

Voor ontwikkelingen in de Noord- en Baltische zee geldt wetgeving ten aanzien van ingreep in het maritieme historische milieu en mogelijke archeologische overblijfselen.

De bescherming van cultureel erfgoed onder water is bij wet geregeld, van internationaal zeerecht tot EU-verdragen en nationale wetten en -regelgeving. Dit geldt voor alle lidstaten van de EU en de meeste landen daarbuiten.

Bij het verkrijgen van een vergunning voor offshore-projecten moeten projectontwikkelaars rekening houden met de gevolgen van hun activiteiten voor potentieel belangrijke historische rijkdommen in het projectgebied.  Door middel van onderzoek tonen we aan dat onze klanten voldoen aan hun verplichting om het cultureel erfgoed onder water te beschermen. Dit biedt onze klanten planningszekerheid voor hun projecten. Onze onderzoeken tonen aan of en in welke mate archeologische vondsten in het plangebied te verwachten zijn en wij stellen concrete, door data ondersteunde voorstellen op over hoe erfgoed onder water op een efficiënte manier optimaal beschermd kan worden.

Our webinar offers an introduction to the legal framework for protecting marine cultural heritage on offshore developments

Wilt u meer weten?

Ons webinar verschaft een inleiding tot het wettelijk kader voor de bescherming van marien cultureel erfgoed bij offshore-ontwikkelingen.

Tijdens de webinar zal Ralph Behr, General Manager, u wegwijs maken in de Duitse regelgeving en u uitleggen hoe u uw ontwikkelingen vlot door dit specifieke regelgevingsproces kunt loodsen. Hoewel de presentatie het proces in Duitsland beschrijft, volgen de meeste EU-landen vergelijkbare stappen.

Wilt u meer weten?

Ons webinar verschaft een inleiding tot het wettelijk kader voor de bescherming van marien cultureel erfgoed bij offshore-ontwikkelingen.

Tijdens de webinar zal Ralph Behr, General Manager, u wegwijs maken in de Duitse regelgeving en u uitleggen hoe u uw ontwikkelingen vlot door dit specifieke regelgevingsproces kunt loodsen. Hoewel de presentatie het proces in Duitsland beschrijft, volgen de meeste EU-landen vergelijkbare stappen.

Neem contact op

  +31 6 51 851 336