Rapporten & Evaluaties

Vooruit plannen voor een succesvol project

Bureauonderzoek

Trident Archeologie produceert bureauonderzoeken die vaak worden gebruikt bij vergunningsaanvragen. Wij identificeren erfgoedgerelateerde risico's die aanwezig kunnen zijn op een ontwikkelingslocatie en geven deskundig advies over de beste handelwijze.

 Een bureauonderzoek omvat een studie van de historische omgeving rond de projectlocatie en omvat historische en archeologische achtergrondinformatie. De conclusie kan variëren van geen risico tot een nood aan verder onderzoek.

Het team van onderzoekers

Het team van onderzoekers

Ons team heeft jarenlange ervaring in het opstellen van bureauonderzoeken. Zij stellen documenten op die een nauwkeurige en proportionele beoordeling geven van de bekende archeologische waarden van een gebied.

Het team van onderzoekers

Ons team heeft jarenlange ervaring in het opstellen van bureauonderzoeken. Zij stellen documenten op die een nauwkeurige en proportionele beoordeling geven van de bekende archeologische waarden van een gebied.

Bijdragen aan MER

Ons team werkt regelmatig mee aan milieueffectrapportages (MER) en heeft een bewezen staat van dienst als het gaat om het produceren van robuuste, verdedigbare documenten voor enkele van de grootste bouwprojecten in Europa.

Erfgoedhoofdstuk voor een MER

Een erfgoedhoofdstuk voor een MER is gebaseerd op een reeks gegevens die zijn verzameld aan de hand van een bureaustudie,  de resultaten van niet-intrusief onderzoek zoals geofysisch onderzoek en de resultaten van booronderzoek. Daarnaast vereisen MER- hoofdstukken vaak input van andere disciplines zoals ecologie en geologie.

Onze consultants werken regelmatig mee in multidisciplinaire teams en aan de uitvoering van nauwkeurige en proportionele evaluaties in overeenstemming met de geldende wetgeving.

Een erfgoedhoofdstuk voor een MER is gebaseerd op een reeks gegevens die zijn verzameld aan de hand van een bureaustudie,  de resultaten van niet-intrusief onderzoek zoals geofysisch onderzoek en de resultaten van booronderzoek. Daarnaast vereisen MER- hoofdstukken vaak input van andere disciplines zoals ecologie en geologie. Onze consultants werken regelmatig mee in multidisciplinaire teams en aan de uitvoering van nauwkeurige en proportionele evaluaties in overeenstemming met de geldende wetgeving.

Geoarchaeologisch bureauonderzoek

Verzonken landschappen kunnen diep onder de huidige zeebodem begraven liggen en dateren uit de tijd dat de zeespiegel aanzienlijk lager lag dan vandaag de dag.

Geoarcheologisch onderzoek kan van belang zijn om eventuele archeologische risico's voor een project in een vroeg stadium vast te stellen. Het biedt ook inzicht in de archeologische impact op projecten zoals offshore windparken die land en zee kruisen.

Het team van geoarcheologen

Het team van geoarcheologen

Ons team van geo-archeologen kan geo-archeologische bureauonderzoeken uitvoeren waarbij de beschikbare ondergrondgegevens van een locatie worden verzameld en geïnterpreteerd. De resultaten worden vervolgens digitaal  gemodelleerd.

Zij zijn deskundig op het gebied van een groot aantal soorten data en informatie die zij gebruiken om archeologisch en paleontologisch potentieel te herkennen.

Het team van geoarcheologen

Ons team van geo-archeologen kan geo-archeologische bureauonderzoeken uitvoeren waarbij de beschikbare ondergrondgegevens van een locatie worden verzameld en geïnterpreteerd. De resultaten worden vervolgens digitaal  gemodelleerd.

Zij zijn deskundig op het gebied van een groot aantal soorten data en informatie die zij gebruiken om archeologisch en paleontologisch potentieel te herkennen.

Neem contact op

  +31 6 51 851 336