Nieuws

Een laatmiddeleeuws houten scheepswrak is geborgen tijdens archeologische begeleiding bij werkzaamheden ter voorbereiding van de aanleg van het Ostwind 2 exportkabels

Wrak geborgen op het Ostwind 2-kabeltracé

Een laatmiddeleeuws houten scheepswrak is geborgen tijdens archeologische begeleiding bij werkzaamheden ter voorbereiding van de aanleg van het Ostwind 2 exportkabels.

Het kabelproject Ostwind 2 van netbeheerder 50Hertz verbindt de Baltische windparken Arcadis Ost 1 en Baltic Eagle ten noordoosten van Rügen met het Duitse hoogspanningsnet.

Tijdens ons toezicht op de voorbereidende baggerwerkzaamheden werd in de zomer van 2021 een houten scheepswrak aangetroffen met middeleeuwse kenmerken. Het wrak lag met de kiel naar boven op één van de kabeltracés. 

Nadat waardering van de resten onder water de middeleeuwse oorsprong bevestigde  heeft Trident Archäologie binnen slechts vijf dagen de volledige infrastructuur voor de opgraving geleverd. Fotogrammetrische documentatie en een volledige opgraving van het scheepswrak zijn vervolgens binnen zeven dagen voltooid.

Het scheepshout werd naar het depot van het “Landesamt für Kultur und Denkmalpflege Mecklenburg-Vorpommern” gebracht, waar het tot in de kleinste details werd opgemeten en gedocumenteerd. Een eerste analyse van het gebruikte eikenhout wees op een wrak dat in de eerste helft van de 15e eeuw in Zuidwest-Zweden gebouwd koopvaardijschip met overlappende rompplanken. De reden voor het zinken is nog onduidelijk, maar vermoedelijk is het schip elders gezonken en pas later afgedreven naar de locatie waar we hem hebben aangetroffen.

De daaropvolgende wetenschappelijke beoordeling en het rapport zouden details moeten opleveren die een digitale driedimensionale reconstructie van de romp mogelijk maken.

 

Fotogrammetrie van een laat-middeleeuws houten scheepswrak dat is geborgen tijdens archeologische begeleiding van het baggeren van de sleuf voor de Ostwind 2 exportkabel.