Geofysisch Onderzoek

Herkennen van archeologische waarden in data

Maritieme geofysica is een niet-invasieve, efficiënte onderzoeksmethode voor herkenning van verzonken landschappen en materiaal zoals wrakken en brokstukken van schepen en vliegtuigen, zowel op als onder de waterbodem.

Voor interpretatie is kennis vereist van zowel het archeologische verleden als van de manier waarop deze zich openbaart in de data.

Geofysica van de zeebodem - bathymetrisch beeld van scheepswrak

Hoe werkt maritieme geofysica voor archeologie?

Geofysica maakt gebruik van een verscheidenheid van systemen om de variaties in de fysische eigenschappen van het aardoppervlak en de ondergrond te meten, te analyseren en in kaart te brengen.

In het maritieme milieu stelt dit ons in staat afzonderlijke objecten en patronen te onderscheiden en te karakteriseren. Op deze wijze krijgen een inzicht in het archeologische potentieel van een gebied.

Geofysica van de zeebodem - bathymetrisch beeld van scheepswrak

Hoe werkt maritieme geofysica voor archeologie?

Geofysica maakt gebruik van een verscheidenheid van systemen om de variaties in de fysische eigenschappen van het aardoppervlak en de ondergrond te meten, te analyseren en in kaart te brengen.

In het maritieme milieu stelt dit ons in staat afzonderlijke objecten en patronen te onderscheiden en te karakteriseren. Op deze wijze krijgen een inzicht in het archeologische potentieel van een gebied.

We kunnen:

  • Geofysische surveys uitvoeren met archeologie als hoofddoel.
  • Geofysische gegevens ingewonnen voor kust- en offshore-bouwprojecten processen en interpreteren, met inbegrip van data die zijn die zijn ingewonnen voor interpretatie op vlak van geologie en OOO (Opsporing Ontplofbare Oorlogsresten of UXO).
  • Archeologisch advise verstrekken op basis van geofysische data.
  • Advies verlenen met betrekking tot de specificatie van geofysisch onderzoek.
Onze maritieme geofysici

Onze maritieme geofysici

Ons team van ervaren geofysici is het grootste in Europa en heeft vele jaren ervaring in het uitvoeren van archeologische interpretatie van geofysische data.

Ons hooggekwalificeerde multidisciplinaire team heeft verschillende achtergronden, waaronder archeologie, geologie en geofysica. We beheersen het volledige proces van voorbereiding tot data-acquisitie, evaluatie en rapportage.

Onze maritieme geofysici

Ons team van ervaren geofysici is het grootste in Europa en heeft vele jaren ervaring in het uitvoeren van archeologische interpretatie van geofysische data.

Ons hooggekwalificeerde multidisciplinaire team heeft verschillende achtergronden, waaronder archeologie, geologie en geofysica. We beheersen het volledige proces van voorbereiding tot data-acquisitie, evaluatie en rapportage.

Neem contact op

  +31 6 51 851 336