Supervisie & Monitoren

Nazorg

Wij helpen onze cliënten risico's te beperken en vertragingen te voorkomen tijdens ontwikkelingsprojecten door middel van onze Supervisie- en Monitoringdiensten. Wij zijn actief in de sectoren duurzame energie, baggerwerken, fossiele energie en scheepvaartinfrastructuur. We treden op als de archeoloog van de klant zodra toestemming is verkregen. Wevstroomlijnen contacten met bevoegd gezag, adviserende instellingen en andere belanghebbenden.

Wij ondersteunen en vereenvoudigen de naleving van regels tijdens de fasen na de afronding van een project door middel van advies en technische beoordeling nodig voor vergunningen.

Archeologische begeleiding

Archeologische begeleiding

Archeologische begeleiding is toezicht door een archeoloog terwijl het grondwerk (bv baggeren en graven van sleuven) aan de gang is. Archeologische begeleiding is een zeer efficiënte manier om snel beslissingen te nemen over incidentele vondsten en om de eventuele gevolgen van het archeologisch onderzoek voor het bouwproces tot een minimum te beperken.

Deze aanpak is meestal vereist op terreinen waar bij eerder onderzoek matig archeologisch potentieel is aangetoond. Een gekwalificeerde archeoloog houdt ter plaatse toezicht op alle invasieve grondwerkzaamheden totdat deze zijn voltooid of de kans op het vinden van resten is uitgeput.

Wij werken samen met de ontwikkelaar om te bepalen welke bouwactiviteiten elders op het terrein kunnen plaatsvinden terwijl wij de resten onderzoeken. Af en toe worden tijdens een observatie onverwachte resten ontdekt die belangrijk genoeg zijn om extra archeologen nodig te hebben voor aanvullend onderzoek. Wij kunnen dit snel en efficiënt uitvoeren om het risico voor onze klanten te beperken.

Archeologische begeleiding

Archeologische begeleiding is toezicht door een archeoloog terwijl het grondwerk (bv baggeren en graven van sleuven) aan de gang is. Archeologische begeleiding is een zeer efficiënte manier om snel beslissingen te nemen over incidentele vondsten en om de eventuele gevolgen van het archeologisch onderzoek voor het bouwproces tot een minimum te beperken.

Deze aanpak is meestal vereist op terreinen waar bij eerder onderzoek matig archeologisch potentieel is aangetoond. Een gekwalificeerde archeoloog houdt ter plaatse toezicht op alle invasieve grondwerkzaamheden totdat deze zijn voltooid of de kans op het vinden van resten is uitgeput.

Wij werken samen met de ontwikkelaar om te bepalen welke bouwactiviteiten elders op het terrein kunnen plaatsvinden terwijl wij de resten onderzoeken. Af en toe worden tijdens een observatie onverwachte resten ontdekt die belangrijk genoeg zijn om extra archeologen nodig te hebben voor aanvullend onderzoek. Wij kunnen dit snel en efficiënt uitvoeren om het risico voor onze klanten te beperken.

Archeologische begeleiding

Archeologisch projectplan

Een archeologisch projectplan (Written Scheme of Investigation, WSI) schetst bekende en potentiële archeologische kenmerken en afzettingen op een site en bevat suggesties om ze te beschermen met behulp van de meest geschikte en efficiënte archeologische technieken.

Ons team kan Archeologische projectplannen produceren die voldoen aan de eisen van de overheid. Denk hierbij aan overleg met bevioegd gezag, het geven van advies en ondersteuning aan een klant en het bedenken van innovatieve strategieën die leiden tot oedkeuring en efficiënte oplossingen.

Vondstprotocollen

Vondstprotocollen

Protocollen voor archeologische vondsten (Protocols for Archaeological Discoveries, PAD) zijn bedoeld voor onverwachte of incidentele archeologische vondsten, die voornamelijk worden gebruikt in maritieme projecten waar 24/7 werken betekent dat conventionele archeologische begeleiding te duur kan worden. In de protocollen worden alle procedures en verantwoordelijkheden beschreven in het geval van onverwachte vondsten zonder dat er een archeoloog ter plaatse hoeft te zijn. Het protocol stelt mensen die aan het project werken in staat om hun ontdekkingen en eventueel teruggewonnen materiaal op een gemakkelijke en effectieve manier te rapporteren.

We kunnen protocollen opstellen, contact onderhouden met klanten en handhavers om tot een geschikt protocol te komen en dit te implementeren. Dit omvat het optreden als een contactpunt, het onderzoeken van en reageren op gerapporteerde vondsten.

Vondstprotocollen

Protocollen voor archeologische vondsten (Protocols for Archaeological Discoveries, PAD) zijn bedoeld voor onverwachte of incidentele archeologische vondsten, die voornamelijk worden gebruikt in maritieme projecten waar 24/7 werken betekent dat conventionele archeologische begeleiding te duur kan worden. In de protocollen worden alle procedures en verantwoordelijkheden beschreven in het geval van onverwachte vondsten zonder dat er een archeoloog ter plaatse hoeft te zijn. Het protocol stelt mensen die aan het project werken in staat om hun ontdekkingen en eventueel teruggewonnen materiaal op een gemakkelijke en effectieve manier te rapporteren.

We kunnen protocollen opstellen, contact onderhouden met klanten en handhavers om tot een geschikt protocol te komen en dit te implementeren. Dit omvat het optreden als een contactpunt, het onderzoeken van en reageren op gerapporteerde vondsten.

Neem contact op

  +31 6 51 851 336